Keer ons nu niet de rug toe: feministen roepen regering met klem op de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking te heroverwegen

Met de aankondiging van stevige bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking laat de Nederlandse regering hen die al het meeste risico lopen op armoede, conflict en klimaatverandering in de steek. Vrouwen en meisjes* in het Zuiden worden onevenredig hard geraakt, en de bezuinigingen ondermijnen de inzet op gendergelijkheid en feministisch buitenlandbeleid.

Lang geprezen als voorloper in internationale ontwikkeling en gendergelijkheid dreigt de Nederlandse regering deze voorloperspositie kwijt te raken door in 2023 meer dan €300 miljoen en tot en met 2026 € 3,5 miljard te snijden in ontwikkelingssamenwerking. We maken ons ernstige zorgen over de impact van deze bezuinigingen op feministische groepen en bewegingen, en structureel uitgesloten groepen, die een essentiële rol spelen bij het beëindigen van ongelijkheid en onrecht voor vrouwen en meisjes in Zuidelijke landen. De bezuinigingen schaden de activisten en bewegingen die zich zo moedig blijven inzetten wereldwijd, ondanks de risico’s en bedreiging voor de veiligheid van hun families, hun eigen thuis en henzelf, om de grondoorzaken van armoede, ongelijkheid, conflict en klimaatverandering aan te pakken. Dit zijn wereldwijde in elkaar grijpende crises die mensen zullen blijven verdrijven van huis en haard, als de Nederlandse regering haar Nederlandse partners nu de rug toekeert.

Deze stap van de regering werkt averechts: het ontwikkelingsbudget nu verlagen zal op de langere termijn tot hogere kosten leiden, zwaarbevochten vooruitgang op het gebied van mensenrechten en klimaatactie terugdraaien en kansen verspillen om mondiale ontwikkelingsagenda’s te bevorderen. Dit is de riskantere koers in onze huidige mondiale werkelijkheid.

We roepen de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om deze bezuinigingen terug te draaien en zich opnieuw te committeren aan haar prioriteit om de grondoorzaken van armoede, terrorisme, irreguliere migratie en klimaatverandering aan te pakken, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties te bereiken en een werkelijk feministisch buitenlandbeleid te implementeren.

We roepen de minister van Financiën, die in haar vorige rol als minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking prioriteit gaf aan preventie en de aanpak van grondoorzaken, op om de bezuinigingen een halt toe te roepen en haar eerdere investeringen niet te ondermijnen.

We dringen er bij de Nederlandse regering op aan om zich harder te maken voor een betere wereld voor mens en planeet en haar inzet voor gendergelijkheid ook echt waar te maken. Hiervoor moet de regering de bezuinigingen heroverwegen en prioriteit geven aan flexibele lang termijn financiering om de grondoorzaken van wereldwijde crises aan te pakken. Steun aan de activisten in de frontlinie – met concrete middelen en politieke wil – is de echt financieel verantwoorde oplossing voor het bouwen van een meer rechtvaardige, gelukkige en duurzame wereld voor ons allemaal.

* “vrouwen en meisjes” verwijst naar vrouwen en meisjes en iedereen die te maken heeft met discriminatie op grond van geslacht of gender zoals non-binaire, gender non-conforme, trans- en intersekse personen.

Ondergetekenden

  • Count Me In! consortium: AWID, Mama Cash, CREA, JASS, UAF en UAF-Africa, en strategische partners Red Umbrella Fund en Wo=Men
  • The Global Alliance for Green and Gender Action: FCAM, Both Ends en Mama Cash
  • Our Voices, Our Futures: CREA, the Association for Progressive Communications (APC), UHAI -The East African Sexual Health and Rights Initiative en WO=MEN en strategische partner IM-Defensoras
  • Power Up! consortium: Just Associates, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga en Gender at Work
  • Women Gaining Ground consortium: Akili Dada, CREA en IWRAW-AP

Read the letter in English here.

Share This Post

More publications like this

Skip to content